Đất nền Hắc Dịch Phú Mỹ

Hình sổ từng nền đất KDC hắc dịch - tx phú mỹ

MÃ NỀN: 01

sổ đỏ từng nền đất Hắc Dịch - Tx Phú Mỹ thửa 683 03

MÃ NỀN: 02

sổ đỏ từng nền đất Hắc Dịch - Tx Phú Mỹ - thửa 684 - 02

MÃ NỀN: 03

sổ đỏ từng nền đất Hắc Dịch - Tx Phú Mỹ - thửa 685 -02

MÃ NỀN: 03A

sổ đỏ từng nền đất Hắc Dịch - Tx Phú Mỹ - thửa 686 -03

MÃ NỀN: 05

sổ đỏ từng nền đất Hắc Dịch - Tx Phú Mỹ - thửa 695 -03

MÃ NỀN: 06

sổ đỏ từng nền đất Hắc Dịch - Tx Phú Mỹ - thửa 696 -03

MÃ NỀN: 07

sổ đỏ từng nền đất Hắc Dịch - Tx Phú Mỹ - thửa 697 -03

MÃ NỀN: 08

sổ đỏ từng nền đất Hắc Dịch - Tx Phú Mỹ - thửa 698 -03

MÃ NỀN: 09

Đất nền Hắc Dịch - TX Phú Mỹ - sổ nền 09

MÃ NỀN: 11

Đất nền Hắc Dịch - tx Phú Mỹ - sổ riêng nền 11

MÃ NỀN: 12

Đất nền Hắc Dịch - tx Phú Mỹ - sổ riêng nền 12

MÃ NỀN: 12A

Đất nền Hắc Dịch - tx Phú Mỹ - sổ riêng nền 12A

MÃ NỀN: 14

Đất nền Hắc Dịch - tx Phú Mỹ - sổ riêng nền 14

MÃ NỀN: 15

Đất nền Hắc Dịch - tx Phú Mỹ - sổ riêng nền 15