fbpx

Cập nhật tiến độ dự án Bcons Bee 15/05. Hiện Dự án BCONS Bee hiện đang đổ sàn tầng 10. Tiến độ thi công rất nhanh chóng.

0909.39.89.86